INTERCEPT_logo_white_3

INTERCEPT tikslas yra atskleisti jaunimo potencialą
“žaliąjame” sektoriuje

Projekto metu atliekami NEETS (nedirbančio ir nesimokančio jaunimo) ir “žaliųjų” įmonių tyrimai, nustatomi šios srities poreikiai ir galimybės. Bus atrinkta 300 25–29 metų amžiaus jaunuolių Italijoje, Maltoje ir Lietuvoje. Jie bus apmokomi ir siunčiami į 3 mėnesių finansuojamas stažuotes “žaliuosiuose” versluose. Tai yra pilotinis projektas ir jo efektyvumas bus tikrinamas ir vertinamas kiekvienoje šalyje. Pasibaigus projektui, visų 3 šalių projektuose surinkti duomenys bus naudojami rengiant politikos rekomendacijas Europos lygmeniu.

melissa-askew-tSlvoSZK77c-unsplash-1920x1440
appolinary-kalashnikova-WYGhTLym344-unsplash

INTERCEPT projekto aplinkybės

Šių laikų jaunimas neabejotinai bus paveiktas globalių klimato pokyčių. Atsižvelgiant į tai, investicijos į “žaliąją” ekonomiką gali padėti užtikrinti labiau teisingą ir nepriklausomą ateitį, kuri pagerins žmonių gyvenimo kokybę, didins aplinkos ir socialinę gerovę.

Siekiant užtikrinti, kad tokie pokyčiai būtų tvarūs, rekomendacijos ateičiai turėtų pasiūlyti sprendimus, kurie padidintų socialiai jautresnių grupių, pvz., jaunimo, kuris nedirba ar nesimoko (NEETs), dalyvavimą.
Parama jaunimui įgyjant reikiamus įgūdžius ir darbo patirtį “žaliąjame” sektoriuje, yra investicija, turinti didelę grąžą ir perspektyvi socialinės įtraukties priemonė.

Motivating mobilizing supporting NEETs green career pathway.
Call: Unlocking Youth Potential
Project No. 2020-1-0033
Lead partner: Jobsplus
Duration: 29 months

www.eeagrants.org

Naudingi ištekliai

INTERCEPT skirta 2,18 mln. EUR dotaciją iš Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos per EEE ir Norvegijos dotacijų fondą jaunimo užimtumui.